Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąż na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy na 2010 rok. Ujęto go w 6 punktach. Adresowany jest on do wszystkich grup wiekowych i każdy czy to będąc członkiem naszej organizacji, czy nie, może się do jego realizacji przyłączyć. Pragniemy pozyskiwać w swoje szeregi najmłodszych mieszkańców naszego regionu, bo to od nich już niedługo zależeć będzie przyszłość mieszkańców i wszystkiego tego, co stanowi o naszej przeszłości i przyszłości. Pragniemy, by program nasz stał się również inspiracją i dla innych organizacji działających w gminie, by razem dbać i promować nasze środowisko.                                                            

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej

PLAN 2010/2011 ROK

Comments are closed.