Poniżej publikujemy sprawozdania z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2009 roku.
  2. Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2009 rok.
  3. Bilans i rachunek wyników za 2009 rok.

Comments are closed.