Informujemy członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, z dnia 20 kwietnia 2011 roku zarejestrowany został TEKST JEDNOLITY STATUTU TMZM zatwierdzony Uchwałą nr 1/2011 z dnia 6 marca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Zmiany zapisów statutowych podyktowane były zmianami organizacyjnymi TMZM, oraz koniecznością dostosowania Statutu TMZM jako Organizacji Pożytku Publicznego do Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146).

Dookreślono podstawowe cele statutowe oraz przedmiot działalności statutowej wykreślając

  • Wydawanie rocznika „Almanach Muszyny”
  • Prowadzenie Funduszu Stypendialnego „Almanachu Muszyny”

 TMZM w celach statutowych działalności nadal posiada „Prowadzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionych dzieci, młodzieży i studentów”.

 Do pobrania => Tekst jednolity Statutu

 Jednocześnie informujemy , iż TMZM jako organizacja pożytku publicznego jako jedyna z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna znajduje się w wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego jako  uprawniona do otrzymania środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010.

Comments are closed.