Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej informuje, że w dniu 21 maja 2011 roku miało miejsce Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej.

Realizując porządek obrad zebrani członkowie podjęli uchwały w sprawach:

  1. Zatwierdzenia bilansu wraz z rachunkiem wyników Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2010 rok.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2010 rok.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2010 rok.
  4. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2010 rok (każdemu członkowi zarządu oddzielnie).
  5. Zatwierdzenia Regulaminu przyznawania odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Muszyńskiej”.
  6. przyjęcia „Planu pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej lata 2011/2012.

W załączeniu

  • Zatwierdzony Bilans TMZM za 2010 rok => ściągnij
  • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 rok => ściągnij
  • Sprawozdanie merytoryczne TMZM jako OPP za 2010 rok => ściągnij

Comments are closed.