Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, które odbędzie się w budynku „Muzeum Państwa Muszyńskiego”  w Muszynie ul. Krzywa 1  w dniu 11 lutego 2012 roku (tj sobota)   o godzinie 1400  - w pierwszym terminie,  o godzinie 1415  - w drugim terminie

do pobrania => zaproszenie+program obrad 

 

Comments are closed.