TURNIEJ SZACHOWY

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w partnerstwie z Občianske združenie „Priatelia hradu Ľubovňa“ oraz Obec Plaveč ze Słowacji od 02.2013r. realizować będzie projekt „Cup of V4 towers.” współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Głównym celem projektu jest  organizacja cyklu 4 turniejów szachowych dla młodzieży w połączeniu z prezentacjami dotyczącymi walorów turystycznych miast-gospodarzy w miejscowościach położonych w dolinie Popradu – Starej Lubovni SK (23.02.2013), Rytrze PL (23.03.2013), Plavec SK (20.04.2013) oraz w Muszynie (PL) 11.05.2013. Ponadto w ramach projektu zorganizowana zostanie konferencją organizacji pozarządowych z tego rejonu, która odbędzie sie po zakończeniu ostatniego turnieju (18.05.2013).  Projekt ma docelowo zaktywizować młodzież z regionów objętych projektem  oraz wzmocnić kontakty obywateli w obszarze pogranicza polsko-słowackiego. W szerszej perspektywie celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy mieszkańcami, jak i organizacjami pozarządowymi.

Turnieje  szachowe zorganizowane będą  co miesiąc w dwóch grupach wiekowych – do 14 i do 18 lat. W każdym turnieju liczba uczestników wyniesie 40. Projekt będzie miał charakter transgraniczny – w turnieju wystąpi zarówno młodzież słowacka jak i polska. Turnieje będą się odbywać w weekendy w systemie szwajcarskim. Wraz z każdym turniejem, w każdym z miast-gospodarzy organizowana będzie podczas spotkania integracyjnego uczestników prezentacja na temat walorów turystycznych, historii i kulturze miast-gospodarzy turnieju dla uczestników turnieju.  Po ostatnim turnieju zostanie zorganizowane seminarium organizacji pozarządowych z rejonu pogranicza polsko – słowackiego. Zaproszone na nie organizacje będą mogły zaznajomić się ze szczegółami dotyczącymi organizacji imprez sportowych prezentowane będą najlepsze praktyki oraz nastąpi wymiana wspólnych doświadczeń.  Wymiana poglądów między przedstawicielami organizacji pozarządowych z obydwu krajów pomoże lepiej wykrystalizować wspólne cele i metody  ich realizowania. Wyniesione doświadczenie korzystnie wpłynie na procesy integracyjne obszaru pogranicza.

Zapraszamy do udziału!!!

WAŻNE LINKI:

Visegrad Fund – www.visegradfund.org

Občianske združenie „Priatelia hradu Ľubovňa“ – www. muzeumsl.sk

Obec Plavečwww.plavec.sk

Comments are closed.