Zarząd TMZM niniejszym udostępnia sprawozdanie finansowe TMZM za 2015 rok

  1. Bilans.
  2. Rachunek wyników za 2015 rok
  3. Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2015rok.
  4. Uchwała WZ Członków TMZM w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Comments are closed.