23 marca o godz. 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej odbyło się pierwsze wspólne spotkanie z cyklu : „Muszynianie – Muszynie”. Gościem spotkania był p. Edward Drozd, członek TMZM, autor kilkunastu artykułów poświęconych historii Muszyny publikowanych w Almanachu Muszyny oraz Almanachu Sądeckim.
W swej opowieści p. Edward skupił się na omówieniu najstarszych rodów wywodzących się z Folwarku, Wapiennego i Rusinowa, podsumowując, że „… cała Muszyna, to jedna rodzina”. Opowiedział również o budowie Kościoła, którą to historię opisał w wydanej w 2009 r. książce pt. „Parafia pw. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Muszynie”. O wielkim zainteresowaniu i potrzebie organizowania takich spotkań niech świadczy fakt, że pomieszczenie wypożyczalni była wypełnione po brzegi, a p. Edward został nagrodzony burzą oklasków.
…………………………………………………
Poniżej spis artykułów p. Edwarda Drozda, dostępnych w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie :
Szkoła na Folwarku / 1994 , uzup. 2000
Muszyna-Folwark / 1995
Muszyno! Gdzie Twoje cmentarze? / 1995
Kapliczka św. Floriana na Folwarku 1996, uzup. 2006
Cmentarz Parafialny parafii bł. Marii Teresy Ledóchowskiej przy ul. Kościuszki w Muszynie / 1996
Niektóre najstarsze rody mieszkańców Folwarku, Wapiennego i Rusinowa w mieście Muszyna : pokrewieństwa i powinowactwa od schyłku XVIII w. do początku XXI w. / 2006
Opowieść o mieszkańcach „Folwark zwanym za rzyką Poprad i Wapienne w terytorium miasta Muszyna /2006
Drogi żelazne na styku granic Królestwa Polskiego, Wolnego Miasta Kraków i Pruskiego Górnego Śląska. Stacja Muszyna kolei tarnowsko – leluchowskiej od jej budowy po jej zmierzch po 150 latach. Budy kolejowe / 2008
Muszyna i jej walory uzdrowiska za 50 lat / 2008
Budowa kościoła na Folwarku powstanie parafii pw. bł. M.T. Ledóchowskiej w Muszynie przy ul. Kościuszki nr 8 B / 2009
Folwark, wspomnienia minionych lat / 2010
Zbiór wyrazów gwary muszyńskiej używanej Muszynie na początku XX w./ 2009
Mosty przeprawy przez Poprad na Folwark / 2013
Tak bywało w Muszynie – i nie tylko. Okruchy wygrzebane w pamięci, przeczytane i przeżyte / 2015
Publikacje w ALMANACHU MUSZYNY :
Budy kolejowe cz. 1, 2 / AM 1994, 1995
Święty Florian z Folwarku / AM 1996
Muszyńskie cmentarze / AM 1997
Szkoła na Folwarku / 1999
Linia kolejowa Tarnów-Leluchów-Circ / AM 2000
Czuwaj. Harcerstwo w Muszynie. / AM 2009
Film ze spotkania ma stronie fb : www.facebook.com/tmzm.muszyna/

Comments are closed.