ZASŁUŻENI

1. ANTONI JURCZAK (1865-1945)
2. FRANK KMIETOWICZ (1912-1997)
3. Ks. MIECZYSŁAW CZEKAJ (1938-2016)
4. Ks. KAZIMIERZ ZATORSKI (1908-2000)
5. Ks. EUGENIUSZ PIECH (1919-1987)
6. ZBIGNIEW BUJARSKI (1933-2018)