SEMINARIUM w MUSZYNIE

W dniu 25.05.2013r w Muszynie odbędzie się seminarium wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach  projektu „Cup of V4 towers” „Turniej czterech wież” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w partnerstwie z Občianske združenie „Priatelia hradu Ľubovňa“ oraz Obec Plaveč ze Słowacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund). W seminarium udział weźmie 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Doliny Popradu. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z zasadami organizacji eventów sportowych, wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk wypracowanych przez organizacje pozarządowe z Polski i Słowacji co służyć będzie zacieśnianiu współpracy i integracji organizacji z obszaru przygranicznego.

Zapraszamy do udziału !!!

WAŻNE LINKI:

Visegrad Fund – www.visegradfund.org

Občianske združenie „Priatelia hradu Ľubovňa“ – www. muzeumsl.sk

Obec Plavečwww.plavec.sk

Comments are closed.