Adam Mazur otrzymał medal Primatora miasta Stara Lubovna, przyznany za „osobisty wkład, wytrwałość i zaangażowanie w słowacko-polską współpracę przygraniczną”. Uroczystość odbyła się 04.12.2015 r. w urzędzie miejskim w Starej Lubovni.

Comments are closed.