„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”….
22 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie odbył się pokaz filmu pochodzącego z archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej.
Bohaterami wywiadów nagranych w 1991 roku przez Juliusza Jarończyka oraz Adama Mazura byli:
1. Maria Sanecka – wnuczka Edwarda Medweckiego, bratanica Józefa Medweckiego, burmistrza Muszyny końca XIX w. Niezwykle obrazowo opowiadała o Muszynie okresu międzywojnia, jarmarkach, pobytach kuracjuszy i letników oraz pensjonatach żydowskich w rozwijającym się uzdrowisku.
2. P. Halaszkowa – dyrektor szkoły, przypomniała nauczycieli okresu powojennego : p. Olgę Witwicką, Jadwigę Hettperówną, Jana Bełdowicza.
3. Piotr Lubiak, po wojnie pełnomocnik do sprawa osadnictwa na Złockiem, opowiadał jak powstawało uzdrowisko i jaką stanowiło konkurencję dla pobliskiej Krynicy.
4. Tadeusz Borzemski, emerytowany porucznik, którego historia życia starczyłaby na napisanie niejednej powieści sensacyjno-przygodowej . Zagorzały turysta i narciarz. Z wielką swadą opowiadał o swoich losach wojennych, pasji turystycznej i narciarskiej. Zginął w 1996 r. w nurtach Popradu spływając pontonem. Swoje ukochane narty przekazał prezesowi TMZM, który w 2016 r. oddał je do Muzeum Regionalnego TPP w Piwnicznej Zdroju, wzbogacając największą w Polsce kolekcję nart.
5. Ks. Leon Zorek, długoletni proboszcz parafii w Złockiem, gdzie przybył w 1947 roku. Przypomniał historię trudnych lat powojennych oraz napady banderowców na okoliczne wioski. Temat ten podjął również znany Mu leśniczy Tadeusz Petrowicz we wspomnieniach „Zaczęło się w Czarnohorze”.
6. Jadwiga Śliwińska, spokrewniona z Antonim Jurczakiem długoletnim burmistrzem Muszyny, który wraz z dr Mściwujewskim doprowadził do tego, że Muszyna stała się uzdrowiskiem. Kąpielowa w Łazienkach w Krynicy opowiedziała niesamowitą historię związaną z księciem Czartoryskim i wybuchem II wojny światowej
7. Margita Grucela, Słowaczka ze Starej Lubovni, która wraz z mężem pochodzącym z Piwnicznej zamieszkała w Muszynie w 1934 r. Imała się różnych zajęć pracując również u muszyńskich Żydów m. in. u kupca Fabera. Wspominała również leluchowskich Łemków.
8. Witt Kmietowicz, nauczyciel, rzeźbiarz, pasjonat i znawca historii Muszyny, kolekcjoner muszynaliów, autor bardzo wielu artykułów opublikowanych w Almanachu Muszyny.
9. Dr Andrzej Staniszewski, wnuk burmistrza Antoniego Jurczaka. Z wysokości ruin zamku na Baszcie opowiedział o barwnych latach międzywojennych, jarmarkach i szczęśliwym dzieciństwie spędzonym u Dziadka.
Dodatkową atrakcją czwartkowego spotkania była prezentacja książek i artykułów Almanachów Muszyny, które były ściśle związane z tematami wywiadów, lub były publikowane przez osoby, z którymi te wywiady w 1991 roku przeprowadzono. Zachwyt wzbudziły rzeźby p. Witta Kmietowicza, będące w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie.

Comments are closed.