24 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie już po raz XIV odbyło się spotkanie z cyklu „Muszynianie-Muszynie” . I choć p. Ferdynand Palej urodził się w Brzesku, to znany jest wszystkim starszym Muszyniakom.… Ferdynand Palej (06.08.1907 Brzesko – 31.03.1979 Muszyna)…. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, działacz „Sokoła”, założyciel „Koła Dramatycznego i aktor tegoż Koła, założyciel muszyńskiego TKKF-u, dzięki któremu zaistniała sekcja ping-ponga, szachowa, kajakowa, piłki wodnej, biegowa, podnoszenia ciężarów. Organizator spartakiad zimowych. Wreszcie kierownik kina „Baszta”, którego słynne pogadanki i prelekcje na temat zapobiegania pożarom wspominane są po dziś dzień. Jemu to właśnie poeta i dziennikarz Adam Ziemianin poświęcił opowiadanie „Kino Baszta” w zbiorze „Chory na studnię”. W przyszłym roku przypadnie 40 rocznica śmierci tego niezwykle zasłużonego dla Muszyny Obywatela. Może Jego postać oraz, nie do przecenienia zasługi bezinteresownego społecznika, zostaną dostrzeżone i uhonorowane? TMZM dziękuje Rodzinie pana Ferdynanda Paleja : synowej p. Ewie, najstarszej wnuczce p. Elżbiecie oraz prawnukowi p. Marcinowie za przybycie i podzielenie się rodzinnymi historiami oraz cennymi, z pietyzmem przechowywanymi pamiątkami. Zainteresowanych odsyłamy do tekstów ( w tym i również fragmentarycznie) o panu Ferdynandzie opublikowanych w Almanachu Muszyny 1993, 1996, 2001, 2004 oraz wspomnianego wyżej opowiadania Adama Ziemianina „Kino Baszta” / „Chory na studnię”, Rzeszów 2008

Comments are closed.