15 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie odbyło się już XII spotkanie z cyklu : „Muszynianie – Muszynie”, poświęcone młynom, tartakom i piekarniom w najbliższej okolicy. Gościem specjalnym był p. Bogdan Potoniec z Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Nowy Sącz, który zbiera materiały do przyszłej publikacji na ten temat. Spotkanie było arcyciekawe… P. Bogdan Homa opowiedział o swoim ojcu Władysławie zwanym Młynarzem, który wraz z bratem na Folwarku obsługiwał młyn na tratwie. P. Ryszard Helak wyjaśnił, gdzie w Miliku stał tartak Andrzeja Żegiestowskiego i młyn, koło którego straszyło…. P. Paweł Dulak pokazał zdjęcia i pocztówki istniejących w Żegiestowie młynów i starej piekarni. O tartaku w Muszynie, który przed wojną należał do Żydów, w czasie okupacji do Niemców, a po wojnie był jednym z najlepszych w województwie krakowskim opowiedział z kolei były pracownik p. Edward Marmuszewski. Wyjaśniono takie nazwy w okolicy jak Młynówka, czy Folusze na Złockiem, gdzie stał jedyny w okolicy folusz oraz 2 młyny i tartak wodny. Wspominano również p. Jerzego Szyjana, ostatniego muszyńskiego młynarza jak w liście do uczestników spotkania nazwała Ojca p. Oksana Szyjan-Król i która pięknie pisała o nim w Almanachu Muszyny 1994. Na spotkaniu pojawił się również p. Zbigniew Wolanin ze skansenu w Nowym Sączu, który opowiedział historię, jak to Nikifor malował młyn w Powroźniku…

Comments are closed.