22 stycznia przypada kolejna, 158 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Warto więc przypomnieć nazwiska powstańców pochodzących z naszego regionu: Muszyny, Żegiestowa i Andrzejówki:

1. Zygmunt Medveczky de Medvecze (ur. 06.12.1844 roku na Węgrzech w w Debrece) — wrócił do Polski, by wziąć udział w powstaniu styczniowym. Po upadku został zesłany na Syberię,
a po powrocie z niej w 1868 roku osiedlił się w Muszynie. Zmarł 22.04 1903 roku i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Muszynie.

2. Franciszek Skąpski (ur. 18.04.1840 roku w Muszynie). Uczęszczał do szkoły w Starym Sączu, następnie uczył się w Instytucie Technicznym w Krakowie, o czym rozpoczął służbę w wojsku austriackim. Brał udział w wojnie przeciw Francji i Włochom, gdzie awansował do stopnia wachmistrza.
W roku 1861 poprosił o urlop w wojsku i podjął pracę urzędnika sądowego w Starym Sączu, prowadził też konspiracyjne szkolenie wojskowe dla młodzieży. Po wybuchu powstania styczniowego wyjechał do Krakowa, gdzie początkowo prowadził szkolenie wojskowe dla ochotników do powstania, a następnie wstąpił do oddziału Anastazego Mossakowskiego.
Oddział ten został szybko rozbity z powodu nieudolnego dowodzenia, a sam Skąpski pod Jaworznikiem został trafiony w pierś kulą, która zatrzymała się na medalionie. Z powodu obrażeń przedostał się do Galicji, skąd po kilkutygodniowym leczeniu wrócił do powstania. W maju 1863 roku przejął pod Nowym Miastem dowództwo nad oddziałem Jana Drewnowskiego, którego dowódca opuścił szeregi powstańcze. Uchodząc przed przeważającymi wojskami rosyjskimi przeprawił oddział przez Wartę i podporządkował się Zygmuntowi Chmieleńskiemu. Szybko uzyskał stopień porucznika, następnie kapitana i został mianowany dowódcą 2. kompanii piechoty. Niejasne są okoliczności jego śmierci. Według S. Zielińskiego oraz wspomnień swojego ojca, zginął 22 września 1863 roku w bitwie pod Ciernem od strzału w głowę. Natomiast według W. Cabana w bitwie tej został ranny i zmarł później w szpitalu w Żarczycach. Pochowany na cmentarzu w Jędrzejowie.

3. Gutwiński Józef (ur w 1840 r. w Żegiestowie). Zaangażowany w przerzuty z Węgier. Walczył pod dowództwem Dionizego Czachowskiego pod Rybnicą i Jurkowicami, gdzie został ranny. Józef Gutwiński z Żegiestowa współpracował z Władysławem Dobrzyńskim, Komisarzem Pasa Granicznego i jednocześnie Naczelnikiem Powiatu . Aresztowany i skazany na 4 lata zsyłki w głąb Rosji. Po amnestii zwolniony po odsiedzeniu 2,5 roku.

4. Jędrzejowski Adolf z Andrzejówki. Powstaniec styczniowy.

Żródło:
1. Bogdan Potoniec, Ślady Powstania Styczniowego na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 2016 s. 46-47
2. Almanach Muszyny 1995
3. Wikipedia

Comments are closed.