Kolegium Nagrody Honorowej Nowosądeckiej Izby Turystycznej przyznało wyróżnienie ADAMOWI MAZUROWI – prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej w kategorii : Osobowość Sądeckiej Turystyki za dokonania oraz inicjatywy na niwie turystyki na Sądecczyźnie.
Źródło : http://www.nit.mnet.pl/

Comments are closed.