Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej działając na podstawie pkt 27 Rozdział IV Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, które odbędzie się w budynku Muzeum Regionalnym PTTK  w Muszynie ulica Krzywa 1  w dniu 6 marca 2011 roku (tj niedziela)

                                   o godzinie 1400  - w pierwszym terminie

                                   o godzinie 1430  - w drugim terminie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej  informuje, że rejestracja Członków TMZM będzie możliwa od godziny 1345

 Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania przywitanie przybyłych Członków i zaproszonych gości.
 2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza
 3. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków ,
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie TMZM
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu działania TMZM na 2011 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty składki członkowskiej na 2011 rok
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 11. Zakończenie obrad.

DO POBRANIA:

Comments are closed.