Uchwałą nr 3/2015 z dnia 09.11.2015 przyjęto nowy skład Zarządu TMZM:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Adam Mazur Prezes
2. Juliusz Jarończyk Zastępca Prezesa
3. Aleksandra Wołowiec Skarbnik
4. Helena Zbożeń Sekretarz
5. Renata Kopacz Członek
6. Piotr Homa Członek

Comments are closed.