Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej informuje, że w dniu 11 lutego 2012 roku miało miejsce Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej.

Realizując porządek obrad zebrani członkowie podjęli uchwały w sprawach:

  1. Zatwierdzenia bilansu wraz z rachunkiem wyników Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2011 rok.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2011 rok.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2011 rok.
  4. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2011 rok (każdemu członkowi zarządu oddzielnie).
  5. Przyjęcia „Planu pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na rok 2012.

W załączeniu

  • Zatwierdzony Bilans wraz z rachunkiem wyników  TMZM za 2011 rok
  • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok

Plik do pobrania => ściągnij Plik

Comments are closed.