Postanowieniem Sądu dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy w dniu 29 lipca 2010 roku zarejestrowano zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej w szczególności dotyczące zmian organów Stowarzyszenia tj Zarządu i Komisji Rewizyjnej – zgodnie z uchwałami podjętymi na ostatnim Walnym Zebraniu Członków  TMZM.

Comments are closed.