W załaczeniu do pobrania sprawozdania :

  1. Bilans i rachunek wyników za 2008 rok.
  2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2008 rok.
  3. Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok.
  4. Sprawozdanie Redakcji „Almanachu Muszyny” za 2008 rok.

Comments are closed.